News (All)

Избелване и бондинг
Клинично избелване
Протетични конструкции- тричленен мост и единична корона металокерамика
Екстракции на зъби
Фиксиран ретайнер-след ортодонтско лечение
Ендодонтско лечение
Поставяне на брекети
ЛЕЧЕНИЕ С БРЕКЕТИ – КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА ВЪВ ФРОНТА