За мен

След завършване на средното си образование, Любомира Костова придобива специалност зъботехника към МУ-София, като продължава да се развива и надгражда уменията си в денталната сфера дипломирайки се като лекар по дентална медицина във ФДМ-София.

По време на следването си д-р Костова посещава множество курсове и семинари в различни направления.Придобива следдипломна квалификация в областта на ортодонтията и естетиката.

Отзиви